Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 04-2009. (IX.08.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

04-2009. (IX.08.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

Kisecset községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4 / 2009 (IX.8.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására.

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.24.) rendeletét ( a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

 

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 26.381 E Ft bevételi és  kiadási főösszegét 3.047 E Ft-tal növeli.

(2)       A növekedés az első félévi központi pótelőirányzatok, támogatások, működési célra átvett pénzeszközök  bevételéből keletkezett.

 

2.§.

 

A R. 1.§. (1). bek.-e az alábbiak szerint módosul:

 

1.§. (1)A képviselő-testület az  önkormányzat  2009. évi költségvetésének

 

bevételi főösszegét:    29.428 E Ft-ban,

kiadási  főösszegét:   29.428 E Ft-ban állapítja meg.

 

3.§.

 

(1) A R. bevételeit szakfeladatonként tartalmazó 1. sz. melléklet e rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakfeladatoknál változik:

 

(2) A R. kiadásait szakfeladatonként tartalmazó 2. sz. melléklet e rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakfeladatoknál változik.

3.§.

 

A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján -15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2009. szeptember  1.

 

 

 

 

.…………………………                                           ……………………………

                       Miklián Mária                                                               Nagy Kálmán

 polgármester                                                                  körjegyző

 

 

Kihirdetve:  2009. szeptember  8.

 

                                                                                                  …………………………….

       Nagy Kálmán

                                                                                                             körjegyző