Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 06-2009. (IX.08.) SzMSz módosítása

06-2009. (IX.08.) SzMSz módosítása

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

6 / 2009 (IX.08.) rendelete

 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) szóló 7/2007(V.25.) sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.§.

 

Az SzMSz. 61.§. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

61.§. (7)A Körjegyzőség önkormányzati hatósági ügyeit hagyományos úton (papír alapú ügyiratokban) végzi, míg államigazgatási hatósági ügyeit hagyományos és elektronikus úton is végezheti.

 

1.§.

 

Az SzMSz. az alábbi 61/A §-al egészül ki.

 

Az Önkormányzat szolgáltatásai

 

61/A. §. (1)A helyi Önkormányzat a 10.§ (4). bekezdés a) pontjában foglalt szociális feladatai ellátására az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja:

 

1.    Szociális étkeztetés szolgáltatás

2.    Falugondnoki szolgáltatás

3.    Gyermekjóléti és Családsegítő szolgáltatás

 

(2)    Az (1) 1, 2, pontjában foglalt szolgáltatásokat az önkormányzat saját fenntartású falugondnoki szolgálat keretében biztosítja. A 3. pontban foglalt szolgáltatást az önkormányzat társulás keretében biztosítja.

(3)    A szolgáltatások nyújtásának részletes szabályairól a helyi önkormányzat külön jogszabályban vagy szabályzatban rendelkezik.

 

2.§

 

(1)    E rendelet 2009. október 1.-én lép hatályba.

(2)    A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2009, szeptember 1

 

 

  …………………………….                                                  …………………………….

            Miklián Mária                                                                        Nagy Kálmán

             polgármester                                                                          körjegyző

 

 

Kihirdetve:2009, szeptember 8. 

                                                                                              ……………………………

                                                                                                       Nagy Kálmán

                                                                                                          körjegyző