Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 20-2009.(XII.19.) Rendelet az ivóvíz szolgáltatás díjáról

20-2009.(XII.19.) Rendelet az ivóvíz szolgáltatás díjáról

 

Kisecset Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének

20 / 2009 (XII.19.)  rendelete

az ivóvíz szolgáltatás díjáról.

 

A képviselő-testülete az 1990.évi LXV. tv. 16.§. (1). bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló,- többször módosított - 1990.évi LXXXVII. tv. 7.§. (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz szolgáltatás díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

Kisecset település közigazgatási területén a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft. által végzett vízi közmű szolgáltatás legmagasabb hatósági ára:

            Ivóvíz szolgáltatás díja: 407.- Ft/m3 + ÁFA +változó díj

            Változó díj a bekötési mérő mérete szerint:

       

      Méret                   Ft/hó/bekötés + ÁFA                  Méret                           Ft/hó/bekötés + ÁFA

13-20  mm átmérő                    300                              80       mm                             1.560

25-30  mm                               460                             100       mm                            2.120

40       mm                               760                             150       mm                            2.785

50-65  mm                              1.225                            200       mm                            3.350

                       

2.§.

 

A lakossági fogyasztók részére a szolgáltatás változó díja az országosan megállapított határérték figyelembevételével alakul.

3.§.

 

Az 1.§.-ban megállapított díjakat 2010  január 01-től kell alkalmazni.

 

4.§.

 

A képviselő-testület tudomásul veszi a Vízmű Kft. által a Tárcaközi Bizottsághoz benyújtandó támogatási igénybejelentést. Igazolja, hogy a támogatási kérelemben közölt fajlagos költség ráfordítási adatok a Tárcaközi Bizottság „Tájékoztatás”-ában szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.

 

5.§.

 

(1)  E rendelet 2010 január 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 16/2008 (XII.20) sz. rendelete.

(2) A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2009. december 17.

 

 

                   …………………………..                                                            ..……………………….

                          Miklián Mária                                                                     Nagy Kálmán

                           polgármester                                                                        körjegyző

 

Kihirdetve: 2009. december 19.                                                        ..….…………………….

                                                                                                                    Nagy Kálmán

                                                                                                                      körjegyző

Jogharmonizációs záradék:  

                       

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.