Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 01-2010 03.01. Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

01-2010 03.01. Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1 /2010 (III. 1.)  rendelete

az Önkormányzat és intézményei  2010.  évi költségvetéséről

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 69.§.-a és a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényalapján, figyelemmel az önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazott alapvető célkitűzésekre, a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A bevételek és kiadások főösszegének megállapítása

 és a hiány finanszírozásának módja

 

(1)   Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének  bevételi főösszegét     30.368 E Ft-ban

                                                        kiadási főösszegét     26.707 E Ft-ban         

                                                                                tartalékát                    3.661 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)   Az (1). bek-ben megállapított  bevételi főösszegek címenkénti megosztását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1). bek-ben megállapított kiadási főösszegek szakfeladatonkénti, azon belül címenkénti megosztását valamint az alkalmazott létszámot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4)   Az önkormányzat alkalmazottainak létszámkerete: 1 fő.

 

2.§.

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

(1)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

(2)    A költségvetésben jóváhagyott szakfeladatonkénti előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület döntésével lehet.

(3)    Kiadásokat teljesíteni a számla pénzügyi főelőadó által történő érvényesítése, a polgármester vagy az alpolgármester utalványozása, a körjegyző ellenjegyzése után, átutalással a banki aláírási rend szerinti személyek aláírásával, vagy házipénztárból történő kifizetés esetén az előzőekben leírtak teljesítése után a pénztáros aláírásával lehet.

 

3.§.

 

Záró rendelkezések

 

(1)         E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a bérekre vonatkozó rendelkezéseket 2010 január 01-től kell alkalmazni.

(2)         A rendeletet a helyi önkormányzat hirdető tábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset  2010. február 25.

 

            …………….……………                                                        …..…..…………………

                    Miklián Mária                                                                        Nagy Kálmán

                     polgármester                                                                         körjegyző

 

Kihirdetve:  2010. március  1.

        …..………………………

                                                                                                   Nagy  Kálmán

                                                                                          körjegyző