Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 03-2010 03.01. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

03-2010 03.01. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

Kisecset községi Önkormányzatképviselő – testületének

3 / 2010 (III.1.) rendelete

az Önkormányzat 2009 évi költségvetésének módosítására

 

A képviselő – testület az Önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.24.) sz. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat 2009 évi költségvetésének 29.428 E Ft bevételi és 29.428 E Ft kiadási  főösszegét 14.563 E Ft- al növeli.

 

2.§.

 

Az 1.§. alapján a R. 1.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

1.§.(1)Az Önkormányzat 2009.évi költségvetésének

            - bevételi főösszegét  43.991 E Ft-ban

            - kiadási főösszegét   43.991 E Ft-banállapítja meg.

 

3.§

 

A R bevételeit szakfeladatonként tartalmazó melléklet az alábbiak szerint módosul:

 

Bevételek szakfeladatonként                              Terv E Ft                     Mód E Ft

 

 

Önkormányzati Igazgatási tev

Előző évi ktg-i kieg visszatér                                          0                               151

Igazgatási szolg bev                                                     10                                   9

Szolgáltatások ellenért. Telj.                                           0                                   2

Egyéb sajátos bevételek                                                             0                                   5

Kamatbevételek                                                         134                                 92

Pénzmaradvány igénybevét                                       3.895                           3.895

            Összesen:                                                      7.585                           7.700

 

Községgazdálkodás

Beruh c támog ért bev                                                   0                                   300

            Összesen:                                                           0                                              300

 

Önk feladatra nem tervezhető elsz.

Kommunális adó                                                          366                             374

Iparűzési adó                                                                 44                              113

Pótlék                                                                               5                                46

Gépjárműadó                                                               853                              778

Termőföld bérbeadás                                                       0                                  2

Egyéb sajátos bev                                                            0                                30

Normatíva feladatmut kötött                                      4.676                          4.837

Egyéb szociális feladatok                                           2.724                          6.031

Egyéb központosított                                                    114                            262

            Összesen:                                                     19.689                        23.380

 

Családsegítés

Váll szárvm röv lej hitel                                                  0                            2.600

Beruh c pe átv EU-tól                                                     0                            7.289

Járművek értékesítése                                                     0                               550

            Összesen                                                             0                            10.439

Szociális étkezés

Intézményi ellátás                                                      730                               805

            Összesen:                                                       730                               805

 

Eseti pénzbeli szoc ellátás

Működési célú pénzeszköz átvét elk áll. pénzalap     209                              192

            Összesen:                                                        209                              192

 

Települési hulladék kezelés

Szolgáltatási díjak                                                      315                               285

            Összesen:                                                       315                               285

 

Művelődési ház

Műk célú pe ávt. Non – profit szervtől                                       0                                90

            Összesen:                                                           0                               90

 

Közművelődési könyvtári tev

Műk célú pe ávt. Többcélú kist. Társulástól               900                             800

            Összesen:                                                       900                             800

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bevételek összesen:                                              29.428                          43.991

 

 

Kiadások szakfeladatonként                            Terv E Ft                   Mód E Ft

 

Helyi közutak hidak létesítése

Építmény felújítása                                                    750                                0

Áfa                                                                            150                                 0

            Összesen:                                                         900                                 0

 

Közutak hidak alagutak üzemeltetése

Adók díjak                                                                   39                                43

            Összesen:                                                        232                              236

 

Önkormányzati Igazgatási tevékenység

Szellemi termékek beszerzése                                    208                                  0

Egyéb gép vásárlása                                                   100                                0

Áfa                                                                              20                                0

Áfa                                                                             42                                0

Támogatás értékű pe átadás                                      1.160                          1.184

Támog ért pe többcélú kistérségnek                           120                               115

Műk c pe non profit szervnek                                    104                            113

Állományba nem tartozók mb                                               498                             590

Nyugdíjbizt jár telj.                                                     497                              504

Természetbeni eü                                                         93                               69

Eü                                                                              142                             150

Irodaszer                                                                    110                               81

Könyv                                                                           3                                 0

Folyóirat                                                                       0                                2

Kis értékű tárgyieszköz                                                             0                                2

Anyagbeszerzés                                                           15                               61

Készletbeszerzés                                                           0                                12

Nem adatátviteli célú                                                 220                             143

Bérleti és lízingdíjak                                                     0                               32

Gáz                                                                             500                             854

Víz                                                                             11                                31

Karbantartás                                                                 0                                34

Egyéb üzemeltetés                                                     154                             307

Áfa                                                                            219                             284

Belföldi kiküldetés                                                     60                                51

Reklám propaganda                                                     0                                 10

Díjak egyéb vám illeték                                                           81                             171

Tartalék                                                                    5.145                         7.267

            Összesen:                                                  13.013                        15.578

 

Községgazdálkodás

Egyéb építmény létesítése                                          0                                 658

Egyéb gép vásárlása                                                   0                                 249

Áfa                                                                            0                                 201

Egyéb bérrendszer bér                                                           0                                 854

Egyéb bérrendsz..egyéb saj. juttatása                         0                                 16

Részm fogl. Egyéb bérrendszer                                        1.216                             1.585

Részmunkaid. Fogl. Egyéb bér. Jutt.                          0                                 55

Nyugdíjbizt jár telj                                                   159                               377

Természetbeni eü                                                      30                                44

Pénzbeli eü                                                                 3                                   8

Munkaadói járulék                                                     9                                 23

EÜ                                                                               9                               34

Táppénz                                                                       0                               37

Hajtó és kenőanyag                                                    85                               74

Kisértékű tárgyi eszk.                                                   0                               30

Anyagbeszerzés                                                         250                              70

Készletbeszerzés                                                         80                              0

Villamosenergia                                                         20                              1

Víz                                                                               0                               16

Egyéb üzemeltetés                                                     25                              59

Áfa                                                                             92                              53

Egyéb dologi                                                                 0                              23

Díjak egyéb vám illeték                                                            0                                9

            Összesen:                                                     2.354                         4.852

 

Köztemető fenntartási feladatok

Víz                                                                             10                                 4

Áfa                                                                              2                                 1

            Összesen:                                                       12                                  5

 

Közvilágítás

Villamosenergia                                                         542                             697

Egyéb üzemeletetés                                                      81                                 0

Áfa                                                                            125                             154

            Összesen                                                        748                             851

 

Családsegítés

Járművek vásárlása létesítése                                     1460                           7372

Áfa                                                                              292                           1270

Hitel törlesztése                                                              0                             2600

Közalk bére                                                               1232                           1178

Közalkalmazottak ker kieg.                                            0                                49    

Közalk. Egyéb munkav. jutt                                           0                                41

Közalk. Ruházati ktg.                                                     0                                25

Közalk egyéb ktg.tér.                                                   21                                14

Nyugdíjbizt.jár.telj.                                                    283                             321

Természetb.eü.jár.telj.                                                  53                               42

Munkaadói jár.                                                                        35                               40

Munkaruha                                                                  22                                 0

Anyagbeszerzés                                                            0                                  7

Karbantartási szolg.                                                    10                                55

Egyéb üzemeltetés                                                     40                                  0

Áfa                                                                            60                                62

Díjak, egyéb vám, illeték                                            167                             152

            Összesen:                                                   4.003                           13.556

 

Szociális étkezés

Anyagbeszerzés                                                           0                                  6

Vásárolt élelmezés                                                    756                              802

Egyéb üzemeltetési                                                      0                                  7

Áfa                                                                            151                              184

            Összesen:                                                      907                              999

 

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Tb                                                                              30                                300

Lakásfenntartási támog                                                         100                              163

Ápolási díj                                                                 925                            1.294

Középfokú okt. résztv.juttatásai                                            50                                 30

            Összesen:                                                  1.195                             1.877

 

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Vásárolt élelmezés                                                     0                                48

Áfa                                                                            0                                12

Norm gyermekvédelmi ellátások                                60                              128

            Összesen:                                                       60                              188

 

Munkanélküliek ellátása

Nem foglalkoztatottak rendsz szoc                            1297                           1396

RÁT                            .                                                 90                              170

            Összesen:                                                       1.387                           1.566

 

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély felnőtt                                                          200                             275

Mozg korlátozottak                                                     209                               192

            Összesen:                                                       469                              527

 

Települési hulladékok kezelése

Támog ért műk kiad önk                                              18                             227

Felhalm pe átad                                                                     166                                0

Szállítási szolgáltatás                                                  532                             443

Egyéb üzemeltetés                                                     410                             491

Áfa                                                                            188                             206

            Összesen:                                                     1.314                         1.367

 

Művelődési Ház

Egyéb gép ber felúj                                                    842                               0

Áfa                                                                            168                                0

Kisértékű tárgyi eszk                                                     0                              10

Anyagbeszerzés                                                         45                              78

Készletbeszerzés                                                        125                             24

Bérleti díj                                                                   25                                 0

Szállítási szolg                                                            20                              37

Gáz                                                                              0                                  6

Villany                                                                                     0                                 35

Egyéb üzemeltetés                                                     321                              255

Áfa                                                                           149                               100

Reklám propaganda                                                   0                                   9

Egyéb dologi                                                            205                               238

Díjak egyéb illetékek                                                 0                                   4

            Összesen:                                                     1903                            799

 

Közművelődési könyvtári tevékenység

Épületek felújítása                                                     208                             169

Egyéb gép berendezés                                                167                             920

Áfa                                                                              33                             226

Áfa                                                                              42                                 0

Állományba nem tartozók mb díjai                            198                               72

Eü                                                                                20                                7

Könyv                                                                        143                             113

Adatátvit célú távk szolg                                              60                               50

Egyéb információhozdozó                                             0                               12

Anyagbeszerzés                                                           25                                 0

Villany                                                                                       9                                 1

Áfa                                                                              26                               20

            Összesen:                                                       931                            1.590

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiadások összesen:                                          29.428                            43.991

 

 

4.§

 

(1)   E rendeletet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)   A rendelet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2010 február 25.

 

 

 

 

…………………………………….                                         …………………………………

            Miklián Mária                                                                          Nagy Kálmán

            polgármester                                                                                körjegyző

 

 

Kihirdetve:2010 március 1.

 

                                                                                              …………………………………..

                                                                                                            Nagy Kálmán

                                                                                                               körjegyző