Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 12-2010 10.19. Rendelet a polgármester tiszteletdíjáról, költségátalányáról, a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról

12-2010 10.19. Rendelet a polgármester tiszteletdíjáról, költségátalányáról, a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének

12 / 2010 (X. 19.) önkormányzati rendelete

a polgármester tiszteletdíjáról, költségátalányáról,

a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról.

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv (Ötv) 16 § (1) bekezdésében és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV tv (Ptv) 17 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján polgármester illetményéről, a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról az alábbi rendeletet alkotja.

1 §

 

(1)   Kisecset Községi Önkormányzat polgármestere, Miklián Csilla Erzsébet tisztségét társadalmi megbízatásban 2010 október 3.-ától látja el.

(2)   A képviselő – testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját az 1992 évi XXIII tv (Ktv) 43 § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és Ptv 4 § (1) bekezdésében ezernél kevesebb lakosú településre meghatározott szorzószám figyelembevételével összegszerűen 2010 október 3.-ától bruttó 155.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

2 §

 

A képviselő – testület az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját a Ktv 43 § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a Ptv 15 § (1) bekezdésének ismeretében összegszerűen 2010 október 3.-ától bruttó 20.700 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

3 §

 

(1)    A képviselő – testület a polgármester részére – az önkormányzati ügyek intézésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség (utazás, reprezentáció, magántelefon stb.) fedezésére a Ptv 18 § (2) bekezdésében meghatározott százalék határok figyelembevételével 2010 október 3.-ától bruttó tiszteletdíja 30 %-ának megfelelő összegű, azaz 46.500.- Ft/hó költség átalányt állapít meg. A költség általány összege útiköltség elszámolás vagy költség számla ellenében vehető fel költségként. Az így fel nem vett összeget, mint illetményt lehet kifizetni.  

(2)    Az alpolgármestert és a képviselőketa képviselő – testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általuk előlegezett, számlával igazolt költségtérítés illeti meg elszámolás alapján.

4 §

 

A képviselő – testület a polgármesternek az alpolgármesternek és a képviselőknek természetbeni juttatásként a képviselői tevékenységet segítő, internetről rendelkezésre álló képviselői közlönyt biztosítja.

5 §

 

(1)      E rendelet 2010. október 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzat 8/2008 (VII.1.) számú rendelete.

(2)      A rendeletet – 15 napra – az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2010. október 14.

 

 

 ……………………………………..                             ……………………………………….

           Miklián Csilla Erzsébet                                                               Nagy Kálmán

                   polgármester                                                                körjegyző

 

Kihirdetve: 2010. október 19.          

                                                                                    ……………………………………….

                                                                                                    Nagy Kálmán

                                                                                                       körjegyző